Premiär för SCAPIS i Göteborg

Sveriges största studie om hjärt- och lungsjukdomar, SCAPIS, med totalt 30 000 deltagare, startar nu i Göteborg.

Med ett enkelt blodprov ska det gå att avgöra vem som riskerar att drabbas av sjukdom i hjärta, kärl eller lungor. Det är ett av målen med SCAPIS, Sveriges hittills största befolkningsstudie på området. Totalt 30 000 personer i hela landet ska undersökas i studien som drivs av Hjärt-Lungfonden i samarbete med universitetssjukhusen.

Det här är SCAPIS

SCAPIS står för Swedish CardioPulmonary bioImage Study och är ett världsunikt forskningsprojekt som nu startar i full skala vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. De närmaste två åren kommer projektet utökas till fler orter och totalt 30 000 deltagare kommer att genomgå omfattande hälsoundersökningar i form av bland annat blodprover och ultraljud. 

Målet med SCAPIS

Alla provresultat kommer samlas i en kunskapsbank som blir en nationell resurs för svenska forskare under många år framöver. När studien är klar blir den störst i världen i sitt slag. Ju fler som undersöks, desto snabbare får forskarna den information som krävs för att de ska kunna se samband och kunna identifiera riskfaktorer för sjukdom.

– Aldrig tidigare har det lagrats en så stor mängd data, bilder och provresultat i en informationsbank i Sverige. Det skapar möjligheter för framtida forskning som vi hoppas ska leda till helt nya metoder för att förebygga och behandla sjukdomar i hjärta, kärl och lungor, säger Göran Bergström, professor och ansvarig för studien vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Läs mer om SCAPIS här. 

Vill du vara med och stödja SCAPIS? Ge en gåva till forskningen.