Nu startar Alla barnhjärtans månad

Varje dag föds tre barn med hjärtfel i Sverige. I dag startar Hjärt-Lungfonden Alla barnhjärtans månad där alla insamlade pengar går till forskningen om barnhjärtan.

Varje år föds 1 000 barn i Sverige med hjärtfel och fortfarande är hjärtfelen en gåta. I dag vet inte forskarna varför vissa barn drabbas och andra inte. Därför behövs mer forskning kring vad som orsakar medfödda hjärtfel. 

Hjärt-Lungfondens mål för forskningen är att inget barn ska behöva leva med ett oupptäckt hjärtfel. För att kunna sätta in behandling i tid måste hjärtfelen upptäckas så tidigt som möjligt: under graviditeten, på BB, i barnhälsovården eller i skolhälsovården

Starta ett insamlingshjärta

Under Alla barnhjärtans månad uppmanar vi alla att starta ett eget insamlingshjärta. Du skapar lätt ett hjärta och startar på så sätt din egen insamling. Uppmana vänner och familj att hjälpa till. Målet är 400 000 kronor till forskningen om barns hjärtfel innan sista februari.

Här startar du ett insamlingshjärta.

Läs mer om barns hjärtfel.

Forskning om barns hjärtfel som Hjärt-Lungfonden stödjer.