Njursjuka kan slippa hjärtinfarkt med utökad behandling

Ny forskning med stöd från Hjärt-Lungfonden visar att fler njursjuka som haft hjärtinfarkt bör behandlas med blodförtunnande läkemedel. En sådan behandling kan förhindra att fler slipper drabbas av en ny hjärtinfarkt eller stroke.

– Vår forskning visar på stora möjligheter att förbättra vården så att färre drabbas av en ny hjärtinfarkt eller stroke. Personer med njursjukdom och förmaksflimmer vinner på att behandlas med blodförtunnande läkemedel, säger Tomas Jernberg, docent och överläkare på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Blodförtunnande medicin minskar risk för hjärtinfarkt och stroke

Mer än var tredje som drabbas av hjärtinfarkt har också nedsatt njurfunktion. I dag är många läkare restriktiva med att skriva ut blodförtunnande medicin till denna stora patientgrupp och det saknas tydliga rekommendationer för hur de ska behandlas. 

I den stora studine med 24 000 svenskar framgick att njursjuka vinner på att behandlas med blodförtunnande mediciner

– Det här är viktig forskning som ger hopp om att fler som haft hjärtinfarkt kan slippa att drabbas igen. Det är glädjande att se hur våra givares bidrag till forskningen räddar liv, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Oavsett hur njursjuka personerna var löpte de mindre risk att dö inom ett år om de behandlades med blodförtunnande läkemedel.

Läs mer om kopplingen njursjukdom och hjärt- kärlsjukdomar.