Sömnapné betydligt vanligare än tidigare känt

I åldersgruppen 50–64 år lider så många som 70 procent av männen och 45 procent av kvinnorna av så kallad sömnapné, andningsuppehåll i sömnen. Det är betydligt fler än vad forskarna trott och sjukdomen ökar risken för högt blodtryck och stroke.

Nya forskningsresultat från Hjärt-Lungfondens befolkningsstudie SCAPIS visar att mer än hälften i övre medelåldern har andningsuppehåll, så kallad sömnapné, under sömnen. Sömnapné innebär att man har korta andningsuppehåll i sömnen till följd av trånga luftvägar. Andningsuppehållen stör inte bara sömnen utan leder också till syrebrist, förhöjd puls och högt blodtryck.

I studien har man funnit att 70 procent av männen och 45 procent av kvinnorna i åldersgruppen 50–64 år har minst fem andningsuppehåll per timme under sömnen. Tidigare amerikansk forskning har uppskattat att 16 procent av männen och 9 procent av kvinnorna är drabbade av mild sömnapné.

Forskning behövs för ny behandling av sömnapné

– Att så många lider av sömnapné är särskilt oroande eftersom det ökar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar. Förhoppningen är att forskningen ska hjälpa oss att upptäcka fler drabbade och förbättra behandlingsmetoderna, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Mer om sömnapné på Hjärt-Lungfondens webbplats.

Ladda ner hela Hjärtrapporten 2014 (pdf).

Läs mer om forskningsstudien SCAPIS.