Lungrapporten 2017: 1,9 miljoner i Sverige lever med lungsjukdom

I Lungrapporten 2017 presenteras nya statistik som visar att 1,9 miljoner personer lever med lungsjukdom i Sverige idag. Astma är den enskilt största av sjukdomen följt av sömnapné, KOL, tuberkulos och sarkoidos.

Ladda ner Lungrapporten 2017

Årets Lungrapport presenterar en rad viktiga forskningsframsteg inom lungforskningen. Till exempel har man kunnat se att personer som genomgått gastric bypass-operation i många fall blir av med sin sömnapné.

Ett annat projekt fokuserar på för tidigt födda barn och deras ökade risk för nedsatt lungfunktion och för att utveckla astma- eller KOL-liknande sjukdom.

Omkring 1,9 miljoner svenskar lever med lungsjukdom idag. Av dem är astma är den vanligaste sjukdomen med cirka 800 000 barn och vuxna som är drabbade. Cirka 50 0000 av dem har så pass svår astma att det innebär stora problem i vardagen. Andra stora lungsjukdomar som behandlas i Lungrapporten är sömnapné, KOL, tuberkulos och sarkoidos.

Ladda ner Lungrapporten 2017

Ladda ner en sammanfattning av Lungrapporten 2017