Livsfarlig kunskapsbrist om hjärtstartare i Sverige

Nästan två av tre svenskar, 62 procent, vet inte var närmaste hjärtstartare finns – det visar en ny Sifoundersökning från Hjärt-Lungfonden. Nu krävs satsningar för att öka tillgängligheten till hjärtstartare i samhället för att hjälpa de nära 10 000 svenskar som årligen dör av plötsligt hjärtstopp.

Stöd livsviktig forskning

– Hjärtstartaren är en milstolpe inom forskningen som mångdubblar chansen att överleva för den som drabbas. Men det förutsätter att den finns nära till hands, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Framgångsrik forskning, fler hjärtstartare i samhället och förbättrade kunskaper om hjärt-lungräddning hos allmänheten är viktiga orsaker till att antalet överlevande har ökat kraftigt genom åren.

Sedan millennieskiftet har andelen bevittnade hjärtstopp där patienten får hjälp före ambulansens ankomst ökat från 42 till 75 procent. Under samma period har antalet svenskar som överlever plötsligt hjärtstopp femdubblats – från 110 räddade liv år 2000 till 577 räddade liv år 2016.

Bara en tredjedel vet var närmaste hjärtstartare finns

Forskning visar att chansen för den som drabbas av hjärtstopp att överleva ökar från 11 till ca 70 procent vid ett snabbt ingripande med hjärtstartare. Problemet är att endast en dryg tredjedel av svenskarna, 38 procent, vet var närmaste hjärtstartare finns. Detta enligt en ny Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Hjärt-Lungfonden.

– Vid plötsligt hjärtstopp är snabb hjälp helt avgörande, ett par minuter kan innebära skillnaden mellan liv och död. Därför behöver tillgängligheten till hjärtstartare öka och frivilliga livräddarsystem finnas i hela Sverige, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Genom att registrera sin hjärtstartare i Hjärtstartarregistret kan man göra sin hjärtstartare synlig för både larmtjänst och allmänhet. 

Sms-livräddare gör skillnad

SMS-livräddare, som grundar sig i forskning med stöd av Hjärt-Lungfonden, är ett så kallat frivilligt livräddarsystem där privatpersoner med kunskap om hjärt-lungräddning blir larmade om någon i närheten drabbas av hjärtstopp.

I dag finns frivilliga livräddarsystem i Stockholms län, Västra Götaland och i Norrbotten. Hjärt-Lungfonden arbetar både med kunskapsspridning och stöder flera forskningsprojekt inom plötsligt hjärtstopp. Syftet är att korta ner tiden till livräddande insatser med hjärt-lungräddning och hjärtstartare samt utveckla behandlingar och förebyggande åtgärder mot plötsligt hjärtstopp.