Lång väntelista för organtransplantation

Antalet donatorer i Sverige räcker inte till för att fylla behovet av organ till alla de patienter som väntar på en transplantation. Med Donationsveckan (17-23 oktober) vill Socialstyrelsen få fler svenskar att aktivt ta ställning till organ- och vävnadsdonation och samtidigt sprida budskapet att det behövs fler donatorer för att rädda fler liv.

Under januari-september i år donerade 111 avlidna personer sina organ till transplantation. Det är en ökning med 23 procent jämfört med samma period förra året. Men kön till transplantation är lång, den 1 oktober i år väntade 753 personer på nya organ.

Hjärttransplantation

I år har hittills 40 hjärttransplantationer genomförts. Hjärttransplantation kan vara den enda möjliga behandlingen vid svår hjärtsvikt, inflammatoriskt uppkomna hjärtmuskelskador, medfödda hjärtfel och svårare klaffsjukdomar.

Lungtransplantation

Lungtransplantation kan vara den enda möjliga behandlingen vid lungemfysem, lungfibros och cystisk fibros. I år har hittills 44 lungtransplantationer genomförts.

Väntetiden varierar

Förra året genomfördes 56 hjärttransplantationer och 51 lungtransplantationer. Väntetiden för en organtransplantation varierar, vissa kan få vänta i flera år. Faktorer som påverkar väntetiden är bland annat organtillgången, blodgrupp, kroppsstorlek, om man behöver en eller två lungor eller behöver byta både hjärtat och lungorna.

Fakta om donation och transplantation

 • Varje år genomförs omkring 600 organtransplantationer och 800 vävnadstransplantationer i Sverige.
 • Drygt 750 personer väntar på ett nytt organ.
 • Varje människa har rätt att själv bestämma om man vill donera eller inte. När den avlidne har uttryckt sin vilja så är det den som gäller.
 • Om viljan är okänd är det de närstående som får tolka den avlidnes inställning till donation. Transplantationslagen bygger på att alla förväntas vara positiva till donation om viljan är okänd.
 • Tre sätt att göra din vilja känd:
  - Anmälan till donationsregistret, www.socialstyrelsen.se/donationsregistret
  - Informera närstående
  - Fylla i ett donationskort (finns bl a på apotek) och förvara i t ex plånbok
 • Av de ca 100 000 personer som avlider varje år så kan få bli aktuella för organdonation, bara c:a 200-250. För att kunna donera organ måste dödsfallet ske på en intensivvårdsavdelning under pågående respiratorbehandling.
 • De organ man idag transplanterar i Sverige är njurar, lever, hjärta, lungor, bukspottkörtel och i vissa fall tunntarm.
 • Vävnader som transplanteras är främst hornhinnor och hjärtklaffar, men också hud och benvävnad.
 • Det finns ingen åldersgräns för att donera organ eller vävnader.

Sidan senast uppdaterad 2012-05-30