Kraftig ökning av kvinnor som dör i KOL

Andelen kvinnor som dör i sjukdomen KOL i Sverige har ökat med 74 procent sedan 1997. Bland män är läget i stort sett oförändrat under samma period. Det visar Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012.

− Kvinnor drabbas hårdare av KOL än män. De insjuknar tidigare i livet, behöver mer vård och dör oftare av sjukdomen. Får inte forskningen mer resurser för att bekämpa sjukdomen kommer dödligheten att fortsätta öka, säger professor Kjell Larsson, vice ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

KOL-rapporten 2012

Hjärt-Lungfondens pressmeddelande "Kraftig ökning av kvinnor som dör i KOL"

Berit har KOL, i tv-inslaget (TV4) berättar hon hur sjukdomen begränsar henne i vardagen. Hon är bunden till sin syrgasapparat dygnet runt.