Kallelse till medlemsmöte 2019

Det årliga mötet för Hjärt-Lungfondens medlemmar hålls i år den 28 maj. Vid medlemsmötet utses organisationens huvudmän.

Årets medlemsmöte äger rum i Hjärt-Lungfondens lokaler i Stockholm den 28 maj.
Alla medlemmar välkomnas.
Tid: 28 maj kl. 16-17
Plats: Hjärt-Lungfondens kansli, Biblioteksgatan 29

Anmälan görs senast den 23 maj till Margareta Öberg:
margareta.oberg@hjart-lungfonden.se
08-566 24 201

Du hittar bifogade dokument under länkar nedanför: