Kallelse till medlemsmöte 2017

Det årliga mötet för Hjärt-Lungfondens medlemmar hålls i år den 17 maj.

Årets medlemsmöte äger rum i Hjärt-Lungfondens lokaler, Biblioteksgatan 29 i Stockholm onsdag den 17 maj kl. 16:00

Tid: 17 maj kl. 16-18
Plats: Hjärt-Lungfondens kansli, Biblioteksgatan 29

Medlemmar är välkomna.

Anmäl gärna att du kommer till Margareta Öberg:
margareta.oberg@hjart-lungfonden.se
08-566 24 201