Kallelse till medlemsmöte 2018

Det årliga mötet för Hjärt-Lungfondens medlemmar hålls i år den 28 maj. Vid medlemsmötet utses organisationens huvudmän.

Årets medlemsmöte äger rum i Hjärt-Lungfondens lokaler i Stockholm måndag den 28 maj. Alla medlemmar välkomnas. 

Tid: 28 maj kl. 16-18
Plats: Hjärt-Lungfondens kansli, Biblioteksgatan 29

Anmälan görs senast den 23 maj till Margareta Öberg:

margareta.oberg@hjart-lungfonden.se
08-566 24 201

Bilagor

Dagordning

Förslag nya huvudmän

Hjärt-Lungfondens stadgar