KOL - en av vår tids folksjukdomar

KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, har blivit en av vår tids stora folksjukdomar. Minst en halv miljon svenskar har KOL, men bara var femte drabbad person har fått diagnosen.

Enligt WHO, World Health Organization, är KOL den tredje vanligaste dödsorsaken i världen. Sjukdomen är inflammatorisk och utvecklas långsamt i luftvägar och lungor och det blir svårt att ta upp syre. 

En halv miljon människor i Sverige har diagnosen KOL, men beräkningar visar att många lever med KOL utan att veta om det. Bara var femte person har fått en diagnos och det innebär att ytterligare 400 000 personer kan läggas till den siffran.  

Forskningens mål för att stoppa KOL

I Sverige är rökning den vanligaste orsaken till att man drabbas av KOL. Globalt är luftförening ett stort problem och KOL kan även orsakas av matlagning över och värme från öppen eld.

Hjärt-Lungfonden har de senaste sex åren delat ut 134 miljoner till forskningen om KOL. Forskningens mål inom tio år är att bättre förstå sjukdomen samt att utveckla ny individanpassad behandling som bromsar sjukdomen och minskar lidande och för tidig död.

Mer om KOL på Hjärt-Lungfondens webb.

Stöd forskningen om KOL.

Källa diagram: WHO.