Internationell tbc-forskning under svensk ledning

Nu startar Hjärt-Lungfonden och professor Markus Maeurer ett forskningsprojekt i Sydafrika. Syftet med forskningen är att kunna behandla multiresistent tbc med hjälp av kroppens eget immunförsvar.

Varje år dör fler än 1,5 miljoner människor över hela världen av tbc. Vissa tbc-stammar är multiresistenta vilket betyder att sjukdomen inte är under kontroll trots effektiva läkemedel. Cirka en tredjedel av patienterna som är infekterade med de resistenta bakterierna, dör under det första året efter diagnos.

Ny behandling av resistent tuberkulos

Professor Markus Maeurer från Karolinska Institutet i Stockholm, är ansvarig för forskningsprojektet "Nya vapen mot tbc". Projektet handlar om att använda kroppens eget immunförsvar för att stoppa kraftig inflammation och undvika att lungvävnaderna förstörs. Med hjälp av patientens egen benmärg, så kallade mesenkymala stromaceller, kan immunförsvaret begränsa spridningen av tbc och ge patienterna en bättre chans att tillfriskna. Detta öppnar för en helt ny behandling av infektionssjukdomar med hjälp av kroppens immunförsvar.

– Att behandla resistent tuberkulos är mycket kostsamt och skapar stort lidande för den drabbade. Obehandlade patienter sprider enkelt sjukdomen till andra. Vårt projekt ser väldigt lovande ut och jag hoppas att vi ska hjälpa människor att få både en bättre och snabbare behandling, säger Markus.

PostkodLotteriet och Gates foundation finansierar tbc-forskning

Forskningen är möjlig tack vare 11 miljoner från PostkodLotteriet. Även Bill & Melinda Gates Foundation är med och finansierar projektet. Forskningen äger rum i Sydafrika och resultaten kommer att redovisas under hösten 2015.

Hjärt-Lungfondens engagemang i kampen mot tbc sträcker sig tillbaka till början av 1900-talet då tbc-situationen i Sverige var jämförbar med den som råder i fattiga länder idag. Läs mer om vår kamp mot tbc i Sverige.