Intensiv forskardag för H.K.H. Prins Daniel

Professorerna Leif Bjermer och Olle Melander har fått Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag 2010 och 2011, för sina framstående forskargärningar. Idag, den 29 maj, besökte Hjärt-Lungfondens hedersledamot H.K.H. Prins Daniel forskarna vid Clinical Research Center (CRC) i Malmö.

- Prins Daniel är mycket intresserad av våra frågor och har tagit initiativ till studiebesöket i Skåne för att träffa de två senaste mottagarna av vårt stora forskningsanslag och lära sig mer om klinisk forskning, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Varje år delar Hjärt-Lungfonden ut ett extra stort forskningsanslag på 15 miljoner kronor som fördelas över tre år. Anslaget ges till banbrytande svensk hjärt-lungforskning som bedöms få stor betydelse för patienter.

H.K.H. Prins Daniel kommer att dela ut årets stora forskningsanslag i samband med en högtidlig ceremoni på Stockholms slott, tisdagen den 19 juni.

Förra årets mottagare av stora forskningsanslaget var Olle Melander, professor vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Olle Melander har lyckats identifiera markörer i blodet som ökar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom genom att undersöka arvsmassan hos tiotusentals individer.

Leif Bjermer, professor vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund, fick stora forskningsanslaget 2010. Han forskar kring inflammation i lungorna hos patienter med astma och KOL, vilket kan leda till helt nya och modernare behandlingar för astma- och KOL-patienter.

H.K.H. Prins Daniel fick ta del av forskarmiljön hos CRC i Malmö och visades runt i både studentmiljöer och simulatorcentrum där övning av akutsituationer äger rum. I laboratoriet fick Prins Daniel också tillfälle att undersöka plack - små vita "kristaller" som sitter i blodådrorna - i mikroskop, vilket forskarna gör för att förstå sjukdomens utveckling. Dagen avslutades med att forskarna Leif Bjermer och Olle Melander berättade om sin forskning.