Insamling för fördjupad information om aortadiagnoser

Patientföreningen Aortadissektion Föreningen Skandinavien samlar nu in pengar för att finansiera att Hjärt-Lungfonden tar fram en ny skrift om diagnosen aortadissektion.

Hjärt-Lungfonden planerar att ta fram ny sjukdomsinformation kring aortadiagnoser. I dag finns en skrift som fokuserar på aortaaneurysm som ligger till grund för den sjukdomsinformation som Hjärt-Lungfonden har på området.

Efter dialog med patientföreningen Aortadissektion Föreningen Skandinavien har vi sett behovet av mer fördjupad information kring diagnosen aortadissektion. Många av de patienter som idag drabbas av aortadissektion har idag inte tillgång till skriftligt material om sjukdomen.

Stöd insamlingen

Målet med insamlingen är att samla in 75 000 kronor för att finansiera arbetet med att ta fram skriftligt material som täcker in diagnosen aortadissektion samt ta upp frågor såsom hur det är att leva med diagnosen, var man kan vända sig för att möta andra i samma situation samt ta upp frågor om ärftlighet m.m.

Du som vill vara med och stödja insamlingen gör det direkt på patientföreningens egna insamlingssida.