Hundratals köade för att testa lungorna

I lördags bjöd vi och Boehringer Ingelheim in Rinkebyborna för att testa sin lungfunktion och lyssna till föredrag om sjukdomen KOL.

KOL drabbar framför allt rökare och i Rinkeby är rökning mycket utbrett. Samtidigt har vården svårt att nå ut med viktig hälsoinformation då många invånare har ett annat modersmål än svenska. I lördags fanns flerspråkiga läkare och sjuksköterskor på plats på Rinkeby torg för att informera om KOL och erbjuda mätning av lungfunktionen.

Var fjärde uppmanas att söka vård

Mer än var fjärde av dem som testade sig visade sig ha så dåliga värden att de uppmanades att uppsöka sin vårdcentral för att undersöka om de har KOL. Det enda sättet att upptäcka KOL är genom att göra en undersökning av lungfunktionen, ett så kallat spirometritest.

Läs pressmeddelande