Hjärtsvikt ökar bland unga

Antalet unga som lider av hjärtsvikt har ökat med 50 procent på 20 år visar ny forskning som stöds av Hjärt-Lungfonden.

Genomsnittsåldern för dem som drabbas av hjärtsvikt är 75 år, men nu visar nya siffror att diagnosen hjärtsvikt ökar bland unga vuxna i Sverige. I åldern 18–34-år ökade antalet drabbade av hjärtsvikt med 50 procent mellan åren 1987 och 2006. I åldersgruppen 35-44-år ökade siffran med 43 procent under samma period.

Andra orsaker till hjärtsvikt hos yngre

Bland äldre är högt blodtryck eller att man tidigare haft en hjärtinfarkt vanliga orsaker till att man får hjärtsvikt. Bland yngre är det istället ofta medfödda hjärtfel eller olika typer av hjärtmuskelsjukdomar som orsakar hjärtsvikt. Hjärtsvikt är en sjukdom som kräver livslång behandling.

– Det krävs mer forskning för att vi ska lyckas minska antalet unga med hjärtsvikt. I vårt forskningsprojekt försöker vi ta reda på varför fler unga drabbas. Vi studerar också sambanden mellan hjärtsvikt och andningsuppehåll i sömnen, säger Maria Schaufelberger, docent vid Sahlgrenska universitetssjukhuset som forskar med stöd från Hjärt-Lungfondens givare.

Korta fakta om hjärtsvikt

  • 200 000 svenskar lider av hjärtsvikt.
  • Sjukdomen är allvarlig och kräver behandling livet ut.
  • Högt blodtryck, hjärtinfarkt, hjärtklaffsjukdom, diabetes och alkohol i hög dos ökar risken för hjärtsvikt.
  • Vanliga symptom är andfåddhet, nattlig hosta, trötthet, svullna fotleder och ben, snabbare puls och blåaktig färg på läppar och naglar.
  • Hjärt-Lungfondens mål är att forskningen inom tio år ska ha utvecklat ny behandling som ökar överlevnaden och gör att personer med hjärtsvikt kan leva ett normalt liv.

 

Läs mer om hjärtsvikt här.
Läs mer om forskningen om hjärtsvikt.