Hjärtstartare till 40 centralstationer i Sverige

Genom svenska folkets gåvor till Hjärt-Lungfonden ska 60 hjärtstartare placeras ut på totalt 40 centralstationer i Sverige. Först ut är stationerna i Jönköping och Västerås som fick varsin hjärtstartare den 9 juni. Utplaceringen sker i samarbete med Jernhusen.

– Många personer passerar tågstationer och därför är det viktigt att det finns hjärtstartare där. Hjärt-lungräddning och snabb tillgång till hjärtstartare är den enda möjligheten att rädda den som drabbas av plötsligt hjärtstopp, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. Bara 400 av dem överlever. Hjärt-Lungfonden räknar med att överlevnadsgraden går att öka till 1 200 liv om året om fler kan hjärt-lungräddning, mer forskning sker och fler hjärtstartare finns tillgängliga i samhället.

För att hjärtsäkra tågstationerna ytterligare kommer stationsvärdar och butikspersonal att få utbildning i hjärt-lungräddning och hur en hjärtstartare fungerar.

– Vi är glada att nu kunna installera dessa hjärtstartare på stationerna. Detta bidrar till vårt mål om att skapa trygga och säkra stationer. Det passerar många resenärer och besökare varje år på stationerna och det är viktigt att kunna agera snabbt om det händer något, säger Leif Svensson, säkerhetschef på Jernhusen.

Under september 2010 samlade Hjärt-Lungfonden in pengar till forskning kring plötsligt hjärtstopp och inköp av hjärtstartare. En motsvarande insamling kommer att genomföras under september 2011. Hjärt-Lungfondens mål är att kunna rädda 1 200 liv varje år med hjälp av forskning, fler hjärtstartare och en ökad kunskap om hjärt-lungräddning i samhället.