Hjärtsjukdom på den globala agendan

Den 19-20 september träffas världens ledare i FN i New York för ett unikt möte om icke-smittsamma sjukdomar. Sist hälsofrågor fick samma prioritet i FN var för tio år sedan när de gemensamma strategierna för att bekämpa hiv/aids diskuterades.

Två av tre dödsfall i världen orsakas av hjärt-kärlsjukdom, cancer, diabetes och sjukdomar i luftvägarna. När det gäller hjärt-kärlsjukdom dör 17,1 miljoner människor varje år, vilket gör sjukdom i hjärta och kärl till de dödligaste i världen.

Hela 82 procent av dödsfallen inträffar i låg- och medelinkomstländer. I dessa länder är trycket hårt på ett redan otillräckligt utbyggt sjukvårdssystem och sjukdomarna resulterar även i arbetsoförmåga, utanförskap och ökad fattigdom. Enligt Världshälsoorganisationen WHO är hanteringen av dessa icke-smittsamma sjukdomar en av de största utmaningarna för utveckling under 2000-talet.

Fyra av tio dör

I Sverige lider över en miljon människor av hjärt-kärlsjukdom. Fyra av tio dör och allra störst är risken att dö i hjärtinfarkt. Den svenska hjärtsjukvården håller dock mycket hög klass och dödligheten i akuta hjärttillstånd som hjärtinfarkt sjunker för varje år. Men det finns fortfarande variationer mellan sjukhus och regioner som behöver förbättras ytterligare.

Startpunkt i New York

Mötet i FN är startpunkten för ett gemensamt internationellt arbete kring bland annat hjärt-kärlsjukdom. Hjärt-Lungfonden tycker att det är viktigt att Sverige på regeringsnivå stöder FN:s globala arbete. Mötet kan även rikta sökljuset mot vad Sverige gör nationellt. Hjärt-Lungfonden anser att Sverige behöver en nationell strategi för att minska sjuklighet och död i hjärt-kärlsjukdom. Genom samlade och väl genomtänkta åtgärder inom förebyggande arbete, vård och forskning skulle fler människor kunna leva längre med friska hjärtan.