Användning av märket Hjärtsäker zon

Hjärt-Lungfondens projekt Hjärtsäkra Sverige resulterade bland annat i en ny svensk standard, så kallad Hjärtsäker zon. Alla utbildare har möjlighet att utbilda företag enligt SIS standarde men för att få erbjuda företag märket "Hjärtsäker zon" måste man bli medlem i Branschrådet för hjärtstartare i Sverige, BFHS.

Som medlem i BFHS får du möjlighet att ta del av Hjärt-Lungfondens varumärke Hjärtsäker zon för at använda i din marknadsföring.

Det här får du som medlem

Genom ett årligt bidrag på 3 000 kronor till Hjärt-Lungfonden får du tillgång till:

  • Hjärtsäker zon-märket (digitalt) att använda fritt i marknadsmaterial
  • Intyg till slutkund om att de är en Hjärtsäker zon enligt svensk standard
  • Banner och mailsignatur
  • Diplom till dig som utbildare att du stödjer Hjärt-Lungfonden och forskningen
  • Informationsmaterial att erbjuda till kunder (mall för pressmeddelande, information till externa nyhetsbrev, information till intranät)
  • Fem stycken Hjärtsäker zon dekaler (extra dekaler kostar 10 kronor styck)

Pengarna går till att öka kunskapen kring hjärtstopp samt vikten av utbildning och hjärtstartare i samhället. Utöver det möjliggör ni att forskningen kring hjärtstopp går framåt.

Så beställer du 

För mer information och beställning, mejla dina kontaktuppgifter (namn och adress) och organisationsnummer till ove.brandt@hjart-lungfonden.se

Branschrådet för hjärtstartare i Sverige
BFHS hemsida
Viktiga resultat för Hjärtsäkra Sverige