Viktiga resultat för Hjärtsäkra Sverige

Hjärt-Lungfondens kampanj Hjärtsäkra Sverige har nu summerats och flera viktiga resultat har uppnåtts. Bland annat finns det nu 550 hjärtsäkra zoner i Sverige. En av dem är Arlanda, som nyligen blev Nordens första hjärtsäkra flygplats.

Resultat Hjärtsäkra Sverige
  • Hjärtsäkra Sverige är en kampanj som bedrivits av Hjärt-Lungfonden 2013-2015.  
  • Antal överlevande har ökat 2015: 548 personer (2013: 539 personer)
  • Antal hjärtsäkra zoner: 550 st
  • Antal sålda hjärtstartare: 3 800 st
  • Antal utbildade i hjärt-lungräddning, HLR: 65 000 personer
  • Antal registrerade hjärtstartare har fördubblats och är nu 11 500 stycken
  • Ny svensk standard – först i Europa
  • Appen Rädda Hjärtat: över 100 000 nedladdningar. 
  • Under hösten 2015 bildades Branschrådet för Hjärtstartare i Sverige som ett resultat av Hjärtsäkra Sverige. 

Varje dag passerar 60 000 resenärer genom Arlanda flygplats, och förra året inträffade fem hjärtstopp. Givet de stora riskerna vid hjärtstopp har Swedavia, koncernen som äger och driver Arlanda, valt att installera 31 hjärtstartare här. Satsningen innebär att Arlanda nu är Nordens första ”hjärtsäkra flygplats”.

Max tre minuter innan behandling med hjärtstartare

Att Arlanda är en hjärtsäker zon innebär bland annat att det får ta max tre minuter innan ett hjärtstopp behandlas med hjärtstartare. Stora delar av personalen på Arlanda har fått utbildning i hjärt-lungräddning.

Att Sveriges största flygplats är en hjärtsäker zon kan ses som kronan på verket för Hjärt-Lungfondens informationskampanj Hjärtsäkra Sverige. Nu visar slutrapporten att arbetet gett tydliga resultat. Anna Fredholm, projektledare på Hjärt-Lungfonden för Hjärtsäkra Sverige, är nöjd.

– Resultaten visar att det går att ändra utvecklingen, så att fler som drabbas av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus överlever. Ökad kunskap om att tiden är avgörande, att hjärt-lungräddning och hjärtstartare är ett måste, har varit ett av våra mål. Nu ser vi att kampanjen har uppnått detta. Människor är mer medvetna om riskerna med plötsligt hjärtstopp, och om vikten av hjärtstartare och att lära sig HLR, hjärt-lungräddning.  

Unik standard för Hjärtsäker zon

Inom ramen för Hjärtsäkra Sverige initierade bland andra Hjärt-Lungfonden ett samarbete med SIS, Swedish Standards Institute. Den 9 september 2015 lanserades standarden, SS280000 ”Hjärtsäker zon – Användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården”. Standarden är unik för Sverige och syftet är bland annat att förenkla och förtydliga förutsättningarna för att skapa en Hjärtsäker zon.