Hjärtrapporten 2017: Vår livsstil det stora hotet

Allt färre människor dör i hjärt-kärlsjukdom idag tack vare bra akut hjärtsjukvård och forskningens framsteg. Samtidigt visar årets Hjärtrapport att vår livsstil gör att allt fler lever med allvarliga riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom.

Ladda ner Hjärtrapporten 2017

Idag lever över hälften av Sveriges vuxna befolkning med övervikt och förekomsten av diabetes i världen har nästan fördubblats de senaste decennierna. En varningssignal är att allt fler unga människor drabbas av hjärtsvikt vilket forskarna kopplar till ökad övervikt. Hjärtsvikt är en allvarlig sjukdom med dålig prognos och där forskningen har stora utmaningar att utveckla ny behandling för att minska lidande och dödlighet. 

Hjärtrapporten 2017 visar också att det finns stora socioekonomiska skillnader i hjärt-kärlhälsan. Personer som enbart gått grundskola drabbas i betydligt högre utsträckning av högt blodtryck, hjärtinfarkt, stroke och diabetes än personer med eftergymnasial utbildning. 

Varför ger vi ut Hjärtrapporten?

År 2017 ges Hjärtrapporten ut för elfte året i rad. Med Hjärtrapporten vill vi ge en heltäckande bild av hjärt-kärlsjukdom över tid. Om lidandet och orsakerna. Om forskningens framgångar och utmaningar för att bidra till en bättre vård. Men också om forskningens möjligheter att bidra till per underbyggda politiska beslut. Allt för att ge mer tid att leva. 

Sammanfattning av Hjärtrapporten 2017

Ladda ner hela Hjärtrapporten 2017 här (pdf)