Hjärtrapporten 2014 är här

Nu lanserar Hjärt-Lungfonden Hjärtrapporten 2014 som ger en unik helhetsbild över hjärthälsoläget i Sverige. Årets rapport presenterar färska siffror från den svenska hjärtsjukvården och visar forskningens framsteg och utmaningar.

Några av de viktigaste nyheterna i Hjärtrapporten 2014 sammanfattas här. 

Dödlighet i hjärtinfakt minskar men hjärtsvikt ökar

Glädjande siffror visar att dödligheten i hjärtinfarkt har halverats sedan 1996, mycket tack vare forskningen. Samtidigt som dödligheten i hjärtinfarkt går åt rätt håll ökar antalet dödsfall i hjärtsvikt och hjärtrytmrubbningar. Idag är det 200 000 svenskar som lider av hjärtsvikt och trots att behandlingen blir bättre ligger dödligheten inom fem år efter diagnos på cirka 50 procent. Personer med hjärtsvikt är en grupp som inte får tillräcklig behandling. 

Kvalitetsindex visar stora skillnader i vården

Liksom förra årets rapport visar uppgifter från kvalitetsregistret Swedeheart att hjärtinfarktsvården skiljer sig mycket över landet. Västerviks sjukhus får bäst betyg och den största förbättringen från förra året står Närsjukhuset i Köping för. 

Eftervården vid hjärtinfarkt når inte målen

Alltför få sjukhus når målen för eftervården vid hjärtinfarkt. Bara 12 procent av de som drabbas av hjärtinfarkt lyckas uppfylla sina mål som syftar till att minska risken för att  få en upprepad infarkt. Det rekommenderade målet är 40 procent och skillnaderna är stora mellan landets sjukhus.

Ekonomisk stress - riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom

Hjärtrapporten visar också att ekonomisk stress ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar och död. Det märks tydligast bland män. Ensamstående män utan ekonomisk marginal hade fyra gånger högre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar jämfört med sammanboende män med ekonomisk marginal.

Forskningen gör stora framsteg

Forskningen förbättrar ständigt möjligheterna att rädda och förlänga liv. Bara under det senaste året har det gjorts många stora framsteg inom forskningen. Till exempel har forskare i Göteborg med stöd av Hjärt-Lungfonden utvecklat en metod att genom ultraljudsundersökning av handledens blodkärl upptäcka tidiga inlagringar i kärlväggen som utgör en riskmarkör för hjärt-kärlsjukdomar.

Om Hjärtrapporten

Hjärtrapporten är Hjärt-Lungfondens årliga sammanställning av hjärthälsoläget i Sverige. Med Hjärtrapporten vill Hjärt-Lungfonden öka kunskaperna om forskning och behandling av hjärt- och sjukdomar så att fler ställer sig bakom kampen mot våra stora folksjukdomar. Hjärtrapporten innehåller statistik och nyheter om hjärtsjukdom, förebyggande arbete, vård och forskning.

Länkar

Ladda ner hela Hjärtrapporten 2014 (pdf-format).

Läs en sammanfattning av Hjärtrapporten 2014 (pdf-format).

Lyssna på ett inslag i SR Ekot med Hjärt-Lungfondens kommunikationschef om skillnader i hjärtvården över landet.

”För stora skillnader i hjärtvård över Sverige” på SVT Opinion.