Hjärtrapporten visar stora skillnader i hjärthälsa

Idag presenterar Hjärt-Lungfonden Hjärtrapporten 2013 som ger en unik helhetsbild över hjärthälsoläget i Sverige. Årets rapport presenterar färska siffror från den svenska hjärtsjukvården och visar forskningens framsteg och utmaningar.

Hjärtrapporten visar glädjande nog att det totalt är färre som drabbas av hjärtinfarkt idag än tidigare. För kvinnor i åldern 35-44 med bara grundskoleutbildning har insjuknandet dock tyvärr ökat.

Ojämlik hjärthälsa i Sverige

Risken att drabbas av och dö i hjärt-kärlsjukdomar påverkas allt mer av sociala faktorer som boende och utbildningsnivå. Ny forskning visar att det är mer än dubbelt så vanligt med hjärt-kärlsjukdom och tre gånger så vanligt med diabetes bland de som bor i ekonomiskt mindre välbeställda områden. Att skapa en mer jämlik hjärthälsa över hela Sverige, är en stor utmaning.

Kvalitetsindex visar skillnader i vård över landet

Hjärtrapporten presenterar också detta år ett kvalitetsindex, en jämförelse av hjärtsjukvården i Sverige. Här listas sjukhusen efter vårdens kvalitetet genom hela vårdkedjan, från det akuta omhändertagandet till eftervården. Den akuta vården i Sverige är bra men eftervården behöver förbättras. Många sjukhus använder kvalitetsindex som underlag för att förbättra sitt arbete. 

Hjärt-kärlsjukdom kostar pengar

Varje år kostar hjärt-kärlsjukdomarna samhället minst 60 miljarder. Tack vare forskningen har samhället sparat nästan 1 000 miljarder kronor under 30 år. Den största hälsovinsten beror på utvecklingen av nya läkemedel, framförallt upptäckten av vätskedrivande läkemedel, så kallade diuretika.

Forskning ger fler friska år

Hjärt-Lungfondens drivkraft är att förbättra situationen för de 1,4 miljoner svenskar som är drabbade av hjärt-kärlsjukdom. Med Hjärtrapporten vill vi bland annat förklara allvaret med hjärtsjukdom och visa på behovet av forskning inom området för att rädda fler liv. I rapporten lyfter vi fram flera intressanta genombrott inom hjärtforskningen som varit möjlig tack vare våra givares gåvor. 

Beställ Hjärtrapporten 2013

Beställ Hjärtrapporten 2013 längst ner på denna sida. Du kan även ladda ner den som pdf.

Ladda ner Hjärtrapporten 2013 (pdf)
Ladda ner sammanfattningen av Hjärtrapporten 2013 (pdf)

Hjärt-Lungfonden på DN debatt 10 september 2013
Reportage om Hjärtrapporten i TV4