Vi granskar hjärt-hälsoläget i Sverige

Varje år släpper vi en Hjärtrapport som ger dig en bild av hjärt-hälsoläget i Sverige. Förutom rena fakta om riskfaktorer och sjukdomar får du ta del av utvecklingen inom både vård och forskning.

En av nyheterna i årets rapport är ett helt nytt kvalitetsindex, som visar kvaliteten på hjärtsjukvården i Sverige, sjukhus för sjukhus. Resultatet visar tydligt att svensk sjukvård inte lyckas med den viktiga så kallade sekundärpreventionen, det vill säga att minska risken för återinsjuknande i hjärtinfarkt. Förhoppningen är att kvalitetsjämförelsen ska sporra sjukhusen att förändra sitt arbete, för patienternas bästa. 

Äldre underbehandlas

För de flesta är den akuta hjärtvården bra. Ett stort frågetecken finns emellertid för äldre patienter, framför allt de som är över 80 år. De blir allt fler, men de får inte behandling i samma utsträckning som yngre patienter. Klart är att kunskaperna om hur äldre ska behandlas är bristfälliga och att mer forskning behövs.

Skillnader i vård över landet

I dag är det få patienter som får behandling i tid och det är stora variationer mellan olika delar av landet. Särskilt pekar vi i Hjärtrapporten på att behandlingen vid stora hjärtinfarkter måste sättas in snabbare.

Hjärt-kärlforskningen går framåt

Ett stort glädjeämne är att forskningen inom hjärt-kärlområdet är och har varit extremt framgångsrik. Hjärt-Lungfonden kan visa att forskningen under de senaste 30 åren har lyckats rädda fler än 150 000 liv bara från hjärtinfarktsdöden. 

Fler friska år

Vi hoppas och tror att hjärtforskningen ska fortsätta att rädda liv och ge människor fler friska år. I rapporten berättar vi om några av de spännande och lovande projekt som vi i dag stödjer. Vi väntar oss bland annat framsteg inom områden som vaccin mot åderförfettning, reparation av skadade hjärtan och förståelsen för olika typer av stroke. 

Beställ Hjärtrapporten 2012

Längst ned på den här sidan kan du beställa Hjärtrapporten 2012, och även ladda ner den som pdf.