Hjärtinfarkter minskar men stora skillnader i landet

Antalet hjärtinfarkter fortsätter att minska i Sverige, tack vare forskningsframsteg och livsstilsförbättringar. Samtidigt är skillnaderna stora i landet och mer resurser krävs för att hitta fler av de personer som är i riskzonen innan de drabbas.

I Sverige drabbades 26 600 personer av hjärtinfarkt under 2015.  Tack vare forskningen har antalet dödsfall i hjärtinfarkt minskat med över 40 procent på tio år

Tre orsaker till den positiva utvecklingen är framsteg i forskningen, bättre vård och en hälsosammare livsstil. En ny metod har till exempel lett till att sjukvården nu kan hitta fler små hjärtinfarkter som man annars hade riskerat att missa, vilket kan leda till ett livshotande tillstånd. För den som bor långt från vården kan sådana forskningsframsteg vara livsavgörande.

Antalet hjärtinfarkter skiljer sig över landet

Skillnaden i antalet drabbade över landet är stor. I Norrbotten fick 548 av 100 000 invånare i hjärtinfarkt och 135 av 100 000 invånare avled. Motsvarande siffror för Stockholm är 254 insjuknade och 56 döda. I riket som helhet drabbades 369 av 100 000 invånare, och 88 av 100 000 invånare avled.

– Vi vet inte helt säkert vad skillnaderna beror på, men en bidragande orsak kan vara socioekonomiska faktorer som utbildningsnivå och att livsstilen ser olika ut beroende på var man bor i landet. För att minska antalet hjärtinfarkter i hela landet är det viktigt att satsa på forskning som tidigt hjälper oss att förutsäga vem som kommer att drabbas, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Forskningen kan bidra till att rädda fler liv, bland annat genom att ta fram metoder för att tidigt identifiera personer som ligger i riskzonen för hjärtinfarkt.

Fakta om hjärtinfarkt

  • Hjärtinfarkt uppstår när en blodpropp bildas i hjärtats kranskärl.
  • 26 600 personer drabbades av hjärtinfarkt under 2015.
  • Hjärt-Lungfondens mål är att halvera antal drabbade av hjärtinfarkt inom tio år.