Hjärthälsa i fokus i EU-parlamentet

Hjärt-Lungfonden var på plats i veckan när en europeisk hjärtvecka för första gången anordnades i EU-parlamentet.

Den 4-8 november i år var det premiär för en särskild hjärtvecka i Bryssel. Under namnet Mind Your Heart – for a Heart Healthy Europe samlades europeiska hjärtorganisationer och politiker för att diskutera hjärthälsa. 

Hjärt-Lungfondens generalsekreterare Staffan Josephsson var på plats under veckan.

Vad är Mind Your Heart-week?
- Det är ett initiativ för att få politikerna i parlamentet att intressera sig för frågor som rör hjärthälsa. Bland annat fick de testa på hjärt-lungräddning och lyssna på seminarier om hur hjärthälsoläget ser ut i Europa idag.

Hur ser det ut med hjärthälsan i Europa?
- Det är väldigt olika mellan länderna. Sverige klarar sig bra internationellt sett, men i många länder ökar hjärt-kärlsjukdomarna snarare än minskar. Man behöver jobba mycket med förebyggande insatser som bl.a. rökning, säger Staffan Josephsson.

Är hjärthälsofrågorna dåligt prioriterade idag?
- Hos vissa finns ett intresse men vår förhoppning är att vi ska kunna bygga ut kontakten med våra parlamentariker. Det behövs mer kunskaper och frågorna behöver komma upp på agendan. Man behöver förstå vikten av att angripa dem i ett EU-perspektiv.