Sök våra forskartjänster

Nu är ansökningen till Hjärt-Lungfondens forskartjänster, inklusive Lars Werkö högre forskartjänst, öppen.

Svensk hjärtforskning har gjort dramatiska framsteg under de senaste decennierna. Hjärt-Lungfonden samlar in pengar för att finansiera forskning inom hjärt-, kärl och lungområdet. Stödet från svenska folket är idag större än någonsin. Tack vare allas generösa gåvor kunde vi öka satsningen till 167 miljoner kronor 2011. Forskningsinsatserna förstärks ytterligare för 2012
och nu utlyses:

Hjärt-Lungfondens forskartjänster
3-åriga tjänster som kan vara på hel- eller halvtid.

Lars Werkö högre forskartjänst
Av inkommande ansökningar kommer den högst rankade ansökan att tilldelas Lars Werkö högre forskartjänst.

Ansökningar

Ansökningar lämnas in mellan 27 augusti och 24 september 2012. Ansök här

Bedömningsgrund

Vid utvärdering av de sökande kommer särskilt att beaktas originalitet och sannolik klinisk betydelse av de sökandes forskningsprogram.

Ytterligare upplysningar om tjänsterna

Hjärt-Lungfondens forskningsavdelning
08-566 24 220

Professor Jan Nilsson
073-39 12 30

Professor Kjell Larsson
0705-82 07 63