Hjärt-Lungfonden firar 110 år

1904 grundades Hjärt-Lungfonden under namnet Svenska Nationalföreningen mot Tuberkulos. Målet var då att bekämpa folksjukdomen tuberkulos. Idag är hjärt-, kärl- och lungsjukdomarna vår största utmaning.

I år firar Hjärt-Lungfonden 110-årsjubileum och kan se tillbaka på många år av framsteg för forskningen. År 1904, året då Hjärt-Lungfonden bildades, var en helt annan tid. Då var lungsoten, tuberkulosen, en stor skräck i Sverige och tusentals dog i sjukdomen varje år.

Stoppade spridningen av tuberkulos

Den första insamlingen, då julmärken såldes för 2 öre styck, inbringade 117 000 kronor. Genom massvaccinationer av barn, information till allmänheten om hygien och möjligheten att kunna ställa tidiga diagnoser lyckades man stoppa spridningen av tuberkulos. När föreningen bildades dog omkring 12 000 svenskar varje år och 50 år senare var sjukdomen så gott som utrotad i Sverige

Hjärt-lungsjukdom i fokus

Tuberkulosen slutade vara det stora dödshotet i Sverige och idag har vi andra hot att kämpa mot. I slutet av 1970-talet beslutade man att föreningen skulle satsa huvuddelen av de insamlade pengarna på forskning om Hjärt-Lungsjukdomar och tio år senare 1987 bytte föreningen namn till Hjärt-Lungfonden. 

Hjärt-Lungfondens vision

I dag är Hjärt-Lungfondens vision att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Dessa sjukdomar skördar allra flest liv i Sverige idag. En av fyra svenskar dör i hjärt-, kärl- eller lungsjukdom. Under vår 110-åriga historia har hjärt- och lungforskningen bidragit till det ena viktiga genombrottet efter det andra. Pacemakern, hjärt-lungmaskinen och betablockerarna är några exempel på milstolpar som räddat livet på tusentals människor. Den som drabbas av hjärtsjukdom idag lever i genomsnitt 12 år längre än för trettio år sedan.

SCAPIS – nästa avgörande genombrott

Nästa mål för forskningen är att kunna förutsäga vem som riskerar att drabbas av hjärt- eller lungsjukdom. Forskningsprojektet SCAPIS kommer att spela en avgörande roll i det arbetet. Inom projektet kommer 30 000 personer att genomgå en grundlig läkarundersökning.  Alla provresultat samlas i en kunskapsbank som kommer ge oss svaren på många av dagens gåtor om hjärt- och lungsjukdomar. 

Upptäck vår gemensamma historia fylld av viktiga milstolpar.
Stöd forskningen - ge en jubileumsgåva.
Mer om Hjärt-Lungfondens historia.
Se filmen om SCAPIS-projektet.