Vetenskapligt symposium

Den 14 februari gick startskottet för Hjärt-Lungfondens jubileumsår. Vi inledde jubiléet med ett stort vetenskapligt symposium om forskningens framsteg och framtida utmaningar.

Se filmen från det vetenskapliga symposiet som ägde rum i Aula Medica på Karolinska institutet. Ebba Blitz var konferencier och guidade oss genom programmet som innehöll intressanta inblickar i aktuell forskning och forskningens framtida utmaningar. Medverkande var bland annat Amelia Adamo, Hjärt-Lungfondens ambassadör och chefredaktör för M-Magasin, Göran Bergström, professor i kardiovaskulär forskning på Sahlgrenska akademin och Jan Nilsson, professor och ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Några ämnen som togs upp under dagen var den högaktuella forskningen kring tbc, Hjärt-Lungfondens och Karolinska Institutets gemensamma forskningssatsning Uppdrag: Besegra Stroke och Hjärt-Lungfondens världsunika forskningssatsning SCAPIS. Dagen avslutades med ett visionärt panelsamtal kring forskningens framtida utmaningar.