Hjärt-Lungfonden får 27 miljoner av Postkodlotteriet

I år får Hjärt-Lungfonden 27 miljoner kronor till hjärt-lungforskningen av PostkodLotteriet.

Hjärt-Lungfonden är förmånstagare till PostkodLotteriet sedan 2007. Totalt har vi tilldelats hela 148 miljoner kronor som gått till den livsviktiga forskningen om hjärt-, kärl- eller lungsjukdomar.

-Vi på Hjärt-Lungfonden är oerhört tacksamma över att få vara en av PostkodLotteriets förmånstagare. Pengarna går till forskning som kan rädda liv och ge bättre behandlingar för drabbade. Vår vision är att besegra hjärt- och lungsjukdomarna som är de sjukdomar som skördar flest liv i Sverige idag, säger Staffan Josephson, Hjärt-Lungfondens generalsekreterare.

Nytt forskningsanslag

Tack vare PostkodLotteriet, alla lottköpare och andra generösa bidrag kan Hjärt-Lungfonden i år för sjunde året dela ut Stora forskningsanslaget om hela 15 miljoner kronor. Det är det största enskilda forskningsanslaget i Sverige inom hjärt-lungområdet. Flera andra forskare har också kunnat fortsätta sitt viktiga arbete tack vare stödet från PostkodLotteriet.