Enkelt blodsockertest kan undvika komplikationer efter hjärtinfarkt

Sambandet mellan diabetes och hjärt-kärlsjukdom är starkt. De hjärtpatienter som också har en störning av blodsockret har mycket större risk att drabbas av en ny hjärtinfarkt eller stroke. Ny forskning med stöd av Hjärt-Lungfonden visar att man med ett enkelt test av blodsockret kan hitta de personer som har hög risk att drabbas.

Personer med diabetes är överrepresenterade bland de som drabbas av hjärtinfarkt och har också större risk att drabbas av stroke, hjärtsvikt och ytterligare hjärtinfarkter.

Den nya forskningsstudien, med stöd av Hjärt-Lungfonden, visar att även personer med tidigare okända sockerstörningar har ökad risk för komplikationer efter en hjärtinfarkt.

Viktigt med förebyggande behandling

Ett sockertest efter en hjärtinfarkt kan hitta de som har oupptäckt sockerstörning. På så sätt kan man sätta in förebyggande behandling för att undvika ytterligare hjärtinfarkter. Metoder för att förhindra en andra hjärtinfarkt är bland annat att stödja personer att förändra levnadsvanor som rökning och fysisk inaktivitet, samt att sätta in blodfettssänkande och blodproppsförebyggande läkemedel.

– Uppåt hälften av de som drabbas av hjärtinfarkt har en sockerstörning utan att veta om det. Ett enkelt sockertest skulle vara mycket värdefullt, eftersom det signalerar ogynnsam prognos och ger möjligheten att påverka sitt blodsocker och sin risk. I dag är det bara vissa sjukhus som gör de här testerna och det ingår inte i de nationella riktlinjerna, säger Viveca Ritsinger, forskare på Karolinska Institutet.

Mer forskning behövs

Hjärt-kärlksjukdom är den vanligaste dödsorsaken hos personer med diabetes. Kopplingen mellan sjukdomarna är tydlig, däremot förstår man ännu inte de exakta mekanismerna. Forskningen visar att dagens behandlingsmetoder behöver kompletteras med nya strategier. Om forskningen kan lösa gåtan om hur diabetes och hjärtsjukdom hänger ihop så skulle tusentals hjärtinfarkter kunna förhindras i Sverige varje år.