Hjälp Hjärna Hjärta

Hur känner man igen stroke, hjärtinfarkt och plötsligt hjärtstopp? Svenska rådet för hjärt-lungräddning har nu lanserat en webbutbildning där man får lära sig känna igen symptom och hur man ska agera när någon drabbas.

”Du kan göra skillnad” är budskapet i utbildningsprogrammet Hjälp Hjärna Hjärta som riktar sig till allmänheten såväl vuxna som elever på högstadiet (från 13 år). Målsättningen med den kostnadsfria webbutbildningen är att deltagarna ska lära sig: 

Känna igen symtom på stroke, hjärtinfarkt och hjärtstopp
• Veta hur man ska agera vid stroke, hjärtinfarkt och hjärtstopp
• Hur levnadsvanor påverkar risken att drabbas 

Utbildningen är pedagogiskt uppbyggd med filmer, grafik och information och efter varje avsnitt får man svara på några kontrollfrågor innan man går vidare.


Vikten av att ringa 112

Ett av utbildningens viktigaste budskap är att man vid symtom på stroke, hjärtinfarkt eller vid hjärtstopp omedelbart bör ringa 112.  Det är viktigt att personen som drabbats snabbt kommer till sjukhus och därför bör man larma innan man ger hjärt-lungräddning eller på annat sätt hjälper den drabbade.

Här hittar du webbutbildningen

Läs mer om HLR-rådet här.