Halverad risk att dö i hjärtsjukdom för den som följer kostråd

Den som följer Livsmedelverkets kostråd lever längre. Det visar en ny studie av 17 000 svenska män och kvinnors kostvanor över lång tid. Störst effekt noterades bland männen, där risken att dö i hjärt-kärlsjukdom nästan halverades.

Fakta
  • Livsmedelsverket ger ut de svenska näringsrekommendationerna som är utvecklade för planering av kost till grupper av människor med olika grundläggande näringsbehov.
  • Näringsrekommedationerna har även "översatts" till livsmedelsbaserade kostråd som ska fungera som konkreta förslag på hur en frisk person kan ändra sin kost för att lättare uppnå näringsrekommendationerna.
  • De allmänna kostråden innebär att man bör äta mycket fullkorn, frukt och grönsaker, fisk och skaldjur, och omättade fetter, men äta mindre av mättade fetter, raffinerade spannmålsprodukter, godis, läsk och snacks.

Bakom resultaten som nyligen presenterades i tidskriften Public Health Nutrition, står Elisabet Wirfält och Isabel Drake, forskare vid Lunds universitet. Hjärt-Lungfonden är medfinansiär av detta forskningsprojekt.

- Att äta en varierad kost med ett högt intag av fullkorn, frukt och grönsaker, fisk och skaldjur samt fleromättade fetter har länge ansetts nyttigt men i takt med det stigande intresset kring våra matvanor har många kostrekommendationer ifrågasatts, säger Elisabet Wirfält, professor i nutritionsepidemiologi vid Lunds universitet.

Forskningen visar att det finns ett tydligt samband mellan Livsmedelsverkets kostråd och en lägre risk att dö hos medelålders män och kvinnor. En av de viktigaste slutsatserna är att det inte är fel på kostråden. Problemet är istället den dåliga förmågan att följa dessa råd.

Förvånansvärt få, mindre än tre procent av deltagarna i studien, följde kostråden fullt ut. Framför allt åt personerna för mycket socker, mättat fett och raffinerade spannmålsprodukter som till exempel vitt bröd.

- Kvinnor äter generellt sett nyttigare än män och därför kan det vara svårare att upptäcka hälsoeffekter bland kvinnor. Det finns också biologiska olikheter mellan könen som eventuellt kan förklara skillnaden, säger Isabel Drake, doktorand i nutritionsepidemiologi vid Lunds universitet.

I genomsnitt följdes personernas kostvanor under 14 år. De män som var bäst på att följa kostråden hade 21 procent lägre dödlighet. Tittar man specifikt på hjärt-kärlsjukdom var dödligheten hela 41 procent lägre. Hos kvinnorna konstaterades 14 procent lägre dödlighet totalt sett. För just hjärt-kärlsjukdom gick det däremot inte att belägga ett samband med kvinnornas kostintag.

Forskarna analyserade data från befolkningsstudien "Malmö Kost och Cancer" med syftet att undersöka om personer som följde Livsmedelverkets kostråd hade lägre dödlighet. Underlaget omfattar totalt 17 000 män och kvinnor i åldern 45-73 år som har fört dagbok över kosten. Deltagarnas kost graderades med hjälp av ett kostindex som speglar hur väl man följer kostråden.

För att ge en så heltäckande bild som möjligt undersöktes deltagarnas samlade matmönster, och inte som i många andra studier endast enskilda delar av kostvanorna.

Läs mer på Public Health Nutrition