Stora forskningsanslaget 2012

Idag har H.K.H. Prins Daniel delat ut Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag 2012, 15 miljoner kronor, på Stockholms slott. Anslaget är det största i Sverige inom forskningsområdet hjärt-kärlsjukdomar.

Fakta
 • Professor Ulf Eriksson
 • Född 1955 i Munktorp, Köpings kommun
 • Fil. Kand 1980 vid Uppsala universitet
 • Disputerade 1984 vid Uppsala universitet
 • Post doc vid Uppsala universitet 1984-1986
 • Post doc vid Scripps Clinics, La Jolla, USA, 1986-1988
 • Verksam vid Ludwig Institutet för cancerforskning, Stockholm, 1988-2009
 • Docent i molekylärbiologi vid Karolinska Institutet, Stockholm 1994
 • Adjungerad professor vid Moscow State University, Ryssland, 1999-2000
 • Adjungerad professor i molekylärbiologi vid Karolinska Institutet, Stockholm, 2001-2007
 • Senior gruppledare vid Ludwig Institutet för cancerforskning, Stockholm, 2002-2009
 • Senior gruppledare vid Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet i Stockholm, från 2009
 • Senior forskartjänst vid Medicinska Forskningsrådet (nuvarande Vetenskapsrådet), 1997-2002
 • Professor i vaskulär biokemi vid Karolinska Institutet, Stockholm, sedan 2010.

Ulf Eriksson, professor i vaskulär biokemi vid Karolinska Institutet i Stockholm, får årets Stora forskningsanslag för sin forskning om nya mekanismer för uppkomsten av insulinresistens och typ 2 -diabetes och dess koppling till hjärt-kärlsjukdom. 

- Jag är mycket tacksam över att ha fått Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag och ska förvalta de donerade pengarna på bästa sätt. Anslaget betyder stabilitet i min forskning och nu kan jag styra in det fortsatta arbetet efter det, säger Ulf.

350 miljoner lider av typ 2-diabetes

Ulf och hans forskargrupp har identifierat nya och viktiga sjukdomsmekanismer som regleras av kroppsegna signalmolekyler och som kan ha stor betydelse för att minska typ 2- diabetes och därmed dödligheten i kardiovaskulära sjukdomar.

Typ 2-diabetes och insulinresistens har en stark koppling till hjärt-kärlsjukdom och för tidig död. Det finns ingen behandling som botar sjukdomen idag och behovet är mycket stort. Cirka 350 miljoner personer över hela världen, varav 300 000-400 000 svenskar, lider av sjukdomen.

15 miljoner kronor till banbrytande forskning

Varje år delar Hjärt-Lungfonden ut ett extra stort forskningsanslag på 15 miljoner kronor som fördelas över tre år. Anslaget ges till banbrytande svensk hjärt-lungforskning som bedöms få stor betydelse för patienter.

- Hjärt-Lungfondens målsättning med det Stora forskningsanslaget är att skapa förutsättningar för ett avgörande forskningsgenombrott inom ett viktigt forskningsområde. En internationell bedömningsgrupp har granskat alla ansökningar, där framför allt originalitet och sannolik klinisk betydelse premieras, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

H.K.H. Prins Daniel, som är hedersledamot i Hjärt-Lungfondens styrelse, har tagit initiativet till att dela ut Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag på Stockholms slott.