Forskning är central för vårdens utveckling

I dagens bilaga till Göteborgs-Posten om hjärta och kärl, svarar Socialminister Göran Hägglund på flera frågor krig Sveriges hjärtsjukvård. Bland annat står jämlik vård, utbyggnad av kvalitetsregistren och satsning på medicinsk forskning högt på hans önskelista.

Från att tidigare ha varit ett högriskområde närmar sig Sverige de föredömliga Medelhavsländerna när det handlar om dödlighet i hjärt-kärlsjukdom.

Vilka konkreta förslag har du för att folkhälsan i Sverige ska bli ännu bättre och dödligheten i hjärt-kärlsjukdom minska ytterligare?

– Mycket handlar om livsstil. Politiker kan inte styra människors val, men vi kan underlätta för dem att göra bra val. Vi kan också se till att sjukvården har de bästa förutsättningarna för att sätta in rätt åtgärder vid rätt tidpunkt.

– Socialstyrelsen har arbetat fram nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Riktlinjerna innehåller rekommendationer för att förebygga sjukdom genom att stödja förbättring av levnadsvanorna. Det kan handla om minskat tobaksbruk, ökad fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor.

Vad kan den nationella politiken göra konkret för att minska dödstalen i hjärt-kärlsjukdom?

– En av de viktigaste åtgärderna är att minska riskerna för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom, där levnadsvanorna spelar en stor roll. Här handlar det om att skapa förutsättningar för människor att leva hälsosamt. Staten har också ett ansvar för att, i dialog med våra myndigheter, säkerställa att vården har kunskap om och använder sig av de bästa behandlingsmetoderna. Det gör vi bland annat genom de uppdrag vi ger till myndigheterna.

– Jag tror också att de öppna jämförelserna av vården, som regeringen arbetat väldigt aktivt med, är väldigt betydelsefulla. Att olika sjukhus och kliniker ständigt jämför resultat leder till utveckling av vården.

I våras nådde WHO en historisk överenskommelse om målet att minska dödligheten i icke smittsamma sjukdomar, som hjärtsjukdom, med 25 procent i åldrarna 30-70 år, till år 2025. Vad kan Sverige göra för att uppfylla dessa högt satta mål?

– Hjärtsjukdomar har en stark koppling till livsstil och vanor. För att förebygga hjärtsjukdomar måste vi få ett mer hälsosamt Sverige, där både tobaks- och alkoholkonsumtionen minskas, där fler är fysiskt aktiva och där fler väljer mer hälsosamma matvanor. Enligt WHO kan sunda levnadsvanor förebygga 80 procent av all kranskärlsjukdom.

Görans tre bästa tips för att hålla hjärtat i trim

– Ät sunt, rör på dig och få ordentligt med sömn!

Läs hela bilagan Hjärta och kärl 2012-11-22
Foto: Kristdemokraterna