Forskningsrapporten 2014 är här

Tack vare forskningens framsteg kan vi rädda liv, minska lidande och ge fler människor fler friska år. Läs om aktuella forskningsområden i årets Forskningsrapport.

Kan vi få ett vaccin mot sjukdomar i hjärta och kärl? Hur hänger tandlossning ihop med hjärtsjukdom? Varför är KOL vanligare hos lantbrukare? Hur kan SCAPIS ge oss svaren på många av forskningens gåtor? Allt det berättar vi om i årets Forskningsrapport.

Hjärt-Lungfonden tar varje år fram en rapport som berättar om det aktuella läget inom hjärt- och lungforskningen och om hur vår verksamhet fungerar. Ladda ner eller beställ 2014 års Forskningsrapport här.