Spetsforskning välkomnas

Hjärt-Lungfonden välkomnar regeringens nya forskningsproposition som innebär ökade satsningar på life science.

Den 11 oktober presenterade utbildningsminister Jan Björklund regeringens forsknings- och innovationsproposition, där satsningar på life science lyfts fram som särskilt betydelsefulla. Hjärt-Lungfonden välkomnar satsningarna på spetsforskning men betonar att satsningar på klinisk forskning också är viktiga.

– Det är en god investering för samhället att satsa på medicinsk forskning, framförallt den forskning som kan resultera i bättre vård och fler sparade liv, säger Hjärt-Lungfondens generalsekreterare Staffan Josephson.

Klinisk forskning viktigt

Hjärt-Lungfonden har länge ansett att staten borde satsa mer på klinisk forskning. Trots att mer än en miljon svenskar lider av hjärt-kärlsjukdom är forskningsområdet eftersatt.

Förra året delade vi ut 167 miljoner kronor till forskningen. Pengarna räcker bara till att stödja en bråkdel av det forskarna uppger att de behöver.

Forskning inom hjärta, kärl och lungor

Nu driver vi en pilotstudie i Göteborg som stärker life science i Sverige och som skulle kunna komplettera regeringens satsning SciLifeLab. Pilotstudien heter SCAPIS (Swedish Cardiopulmonary Bioimage Study) och är Sveriges största forskningsprogram som omfattar hjärta, kärl och lungor.

SCAPIS genomförs nu på 1 000 personer i åldrarna 50-64 år, slumpvis utvalda från befolkningsregistret i Göteborg. Syftet med studien, som i full skala ska genomföras på 30 000 individer, är att kartlägga och identifiera vem som i framtiden riskerar att drabbas av hjärt-lungsjukdom.