Prins Daniel delar ut 6 miljoner till hjärtforskning

Idag den 7 oktober har ”Prins Daniels anslag till särskilt lovande yngre forskare” delats ut till Fredrik Bäckhed, professor vid Institutionen för medicin på Sahlgrenska akademin. Han får anslaget på 6 miljoner för sin forskning om tarmflorans betydelse för utvecklingen av hjärt-kärlsjukdom.

Nytt stort forskningsanslag

Forskningsanslaget är helt nytt och består av 6 miljoner kronor som fördelas över tre år och ges till banbrytande svensk hjärt-lungforskning som bedöms få stor betydelse för patienter.

– Det här är ett erkännande från Hjärt-Lungfonden som betyder oerhört mycket för forskningen. Pengarna kommer att ge mig och min forskargrupp unika möjligheter att satsa helhjärtat på att undersöka kopplingen mellan tarmfloran och hjärt-kärlsjukdom, säger Fredrik Bäckhed.

Satsning på yngre forskare

Prins Daniel är hedersledamot i Hjärt-Lungfondens styrelse och delar ut anslaget som också har fått hans namn. Hjärt-Lungfondens målsättning med det nya forskningsanslaget är att skapa förutsättningar för yngre forskare att få ett avgörande forskningsgenombrott inom ett viktigt forskningsområde.


Bakterier visar risken för hjärtsjukdom

Fredrik Bäckheds forskning handlar om att undersöka hur bakteriefloran i tarmen ser ut hos patienter med åderförfettning. Han kommer också att undersöka vilka mekanismer i bakteriefloran som påverkar utvecklandet av själva sjukdomen. Genom att identifiera bakterier som är riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom kan forskarna lära sig att förutspå vem som riskerar att drabbas av allvarlig sjukdom.

Här kan du läsa H.K.H Prins Daniels tal på Hovets webbplats. 

Läs mer om forskningen som Hjärt-Lungfonden stöder.

Milstolpar inom hjärtforskningen.