Forskning minskar dödlighet i hjärtinfarkt

Svensk hjärtsjukvård har genomgått stora förbättringar de senaste åren och antalet avlidna i hjärtinfarkt har minskat kraftigt på bara sju år. För att vi ska kunna rädda livet på fler av de som drabbas av hjärtinfart behövs fortsatta satsningar på forskning, en bättre eftervård och att fler ringer ambulans.

När Hjärt-Lungfonden 2007 satte upp målet att med forskningens hjälp halvera antalet döda i hjärtinfarkt, var det nog många som tänkte att detta skulle ta lång tid att uppnå. Det året dog 10 742 människor av hjärtinfarkt i Sverige.

Men den svenska hjärtsjukvården har med forskningens hjälp utvecklats mycket snabbt de senaste åren. Framför allt är det akutvården som har blivit bättre. Nya siffror från Socialstyrelsen visar att 7 677 människor dog i hjärtinfarkt förra året. Det motsvarar en minskning med hela 29 procent på sju år. I Västra Götaland har dödligheten i hjärtinfarkt minskat med 32 procent sedan 2007.

Den svenska hjärtsjukvården står inför tre stora utmaningar om den ska lyckas nå hela vägen fram till Hjärt-Lungfondens mål om en halverad dödlighet i hjärtinfarkt.

Mer pengar till forskning

Forskningen behöver ytterligare resurser. Hjärt-Lungfonden är Sveriges största finansiär av oberoende hjärt- och lungforskning. 2013 delade fonden ut 210 miljoner kronor till denna forskning. Trots det är behovet av pengar till forskning mångdubbelt större än vad Hjärt-Lungfonden i dag har möjlighet att bidra med.

Förbättrad eftervård 

Eftervården för hjärtinfarktspatienter behöver förbättras. Det akuta omhändertagandet vid en hjärtinfarkt håller yppersta klass, men det är endast 12 procent av de som drabbats av hjärtinfarkt som når upp till målen för eftervården ett år efter infarkten. Målen handlar om kolesterol, blodtryck, fysisk träning och rökfrihet – fyra faktorer av stor betydelse för att minska risken att drabbas av en ny infarkt.

Fler kan få vård redan i ambulansen

Fler bör ringa efter ambulans vid misstänkt hjärtinfarkt. Forskning från Sahlgrenska akademin i Göteborg visar att en stor del av dödsfallen i hjärtinfarkt sker utanför sjukhusen. Den svenska hjärtvården håller mycket hög klass, men för att den ska vara till någon nytta måste den som fått en hjärtinfarkt snabbt komma under vård. Allt för många som har fått en hjärtinfarkt tar sig i dag till sjukhuset på annat sätt än med ambulans. Det innebär att vården tappar tid och att risken ökar för den som har drabbats.

- Vi på Hjärt-Lungfonden är stolta över vårt bidrag till de senaste årens stora förbättring av den svenska hjärtvården. Trots framgångarna är hjärt-kärlsjukdom fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Min övertygelse är att forskningen även i framtiden kommer att vara avgörande för att vi ska kunna rädda ännu fler liv.

Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden