Forskning kan ge fler friska år efter hjärtinfarkt

Varje år drabbas 32000 svenskar av hjärtinfarkt. Allt fler överlever tack vare forskningsframsteg och en välfungerande akutsjukvård. Utmaningen är nu att kunna ge bästa tänkbara vård också efter hjärtinfarkten.

Chansen att överleva hjärtinfarkt ökar

Hjärt-kärlsjukdomar är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige, men risken att insjukna och dö i sjukdomarna minskar. Många års forskning har gjort hjärtinfarkter mindre farliga. Chansen att överleva en hjärtinfarkt som 65-åring har glädjande nog ökat sedan 1980 och jämfört med då får de flesta minst tolv extra levnadsår. De som överlever har dock fortfarande en ökad risk för att drabbas igen. 

Effektivare eftervård ger inte hela svaret

De viktigaste riskfaktorerna är högt blodtryck och rökning. Trots att vården skriver ut både blodtrycks- och blodfettssänkande medicin så får det inte önskat resultat. Samma nedslående resultat ser vi bland de som röker. Eftervården är helt enkelt inte tillräckligt effektiv.

Hur bra eftervården än lyckas arbeta med riskfaktorerna, så kommer det bara att hjälpa hälften av alla hjärtinfarktpatienter. Det beror på att det i dag inte finns någon bot mot den inflammation i kärlväggen som ger upphov till hjärtinfarkt. Här behövs mer forskning.


Mer resurser behövs

För att nå nya forskningsframsteg som kan höja livskvaliteten hos de som redan drabbats och se till att de inte drabbas igen behöver vi mer hjälp från svenska folket. Genom mer forskning kan vi både hjälpa människor som drabbats av hjärtinfarkt att nå sina behandlingsmål och besegra inflammationen som ger upphov till hjärtinfarkten. På så sätt räddar vi inte bara fler liv, utan bidrar också till att människor som drabbats får fler friska år med god livskvalitet.