Forskare i Göteborg tittar på uppväxtens betydelse för hjärt-kärlsjukdom

En av flera forskningsstudier kopplad till SCAPIS Göteborg handlar om att ta redo på hur BMI-ökning under puberteten påverkar risken för hjärt-kärlsjukdom i vuxen ålder. De första resultaten visar att en stor BMI-ökning under puberteten kan vara en hittills oidentifierad riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom.

Stöd forskningen - Bli månadsgivare!

I Göteborg bedrivs studien BEST Gothenburg (BMI Epidemiology Study) med syfte att studera betydelsen av längd, vikt, BMI och pubertetstid för framtida sjukdomar. Längd- och viktuppgifter från barnhälsovårdscentraler och skolhälsovård har samlats in för Göteborgare födda från 1920 och framåt. Detta material har sedan matchats mot information om sjukdomar och dödsfall bland individerna i studien. Information som hämtats in från svenska hälsodataregister.

Resultatet visar att stor BMI-ökning under puberteten ökar risken för död i hjärt-kärlsjukdomar, samt att drabbas av stroke och hjärtsvikt. Övervikt vid åtta års ålder är däremot inte kopplat till någon riskökning för hjärtkärlsjukdom när man tar hänsyn till BMI-ökning under puberteten.

SCAPIS i Göteborg ger unikt material till forskningen

Nu vill Jenny Kindblom, docent vid Sahlgrenska akademin, specialistläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och hennes forskarkollegor, gå vidare och studera sambandet mellan stor BMI-ökning under puberteten och den ökade risken för hjärt-kärlsjukdom. SCAPIS i Göteborg gör det möjligt. Ca hälften av de undersökta personerna i Göteborg finns också med i BEST Gothenburg och därför kan dessa två studier kopplas ihop.

Att koppla ihop SCAPIS och BEST Gothenburg skapar ett helt unikt material där både uppgifter från barndomen och resultaten av de noggranna undersökningarna i SCAPIS finns för samma individer. De planerade studierna är unika i sitt slag och resultaten kommer att öka kunskapen om hur uppväxten bidrar till hjärt-kärlsjukdom, förbättra möjligheterna till riktade insatser inom prevention, samt också leda till att nya terapier kan utvecklas.