Föreläsning om banbrytande tbc-forskning

Hjärt-Lungfonden bjuder in till en öppen föreläsning om banbrytande svensk forskning för att behandla tbc.

Välkommen på en föreläsning där Markus Maeurer, professor på Karolinska institutet i Stockholm, berättar om projektet "Nya vapen mot tbc" där multiresistent tbc behandlas med hjälp av kroppens eget immunförsvar.

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och sjukdomen är fortfarande ett allvarligt världshälsoproblem med mer än två miljarder människor drabbade. Hur behandlas multiresistent tbc? Vad görs inom forskningen för att hitta bot mot sjukdomen? Det är frågor som kommer tas upp under föreläsningen. Forskningsprojektet stöds av Hjärt-Lungfonden och är möjlig tack vare 11 miljoner kronor från Postkodlotteriet.

Datum: 5 november, kl. 15:00-16:30
Plats: Westmanska Palatset, Holländargatan 17, Stockholm.
Anmälan: Obligatorisk föranmälan på telefon 08-566 24 210. Föreläsningen är kostnadsfri.