Fler som drabbas av stroke får specialiserad vård

När någon drabbas av stroke ökar chanserna till överlevnad om man får vård på särskilda strokeenheter. Siffror som Hjärt-Lungfonden tagit fram visar att fler får rätt vård, men att en av tio patienter inte fick den behandlingen under 2012.

Nya beräkningar som Hjärt-Lungfonden gjort visar att cirka 2 500 strokedrabbade inte fick vård på en strokeenhet under 2012.

– Forskningen gör att vi kan ge allt bättre strokevård och förebyggande råd till de som drabbas eller riskerar att drabbas. Utvecklingen är positiv, men det är viktigt att ännu fler får plats på strokeenheter så att också de får nytta av forskningsframstegen, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Fler får rätt vård vid stroke men målen nås inte

2012 vårdades 89,8 procent av strokepatienterna på en strokeenhet. Det är en ökning med 0,7 procentenheter på ett år och nära målet på 90 procent som satts upp enligt kvalitetsregistret för stroke.

Men fortfarande är andelen under 85 procent på elva sjukhus i landet. Av de drygt 24 700 personer som vårdades för stroke under 2012 var det cirka 2 500 personer som inte fick den prioriterade vården.

– Forskningsstödet för att få vård på en särskild strokeenhet är mycket starkt. Vård på en strokeenhet minskar såväl dödlighet som risken för att drabbas av svåra funktionsnedsättningar för de som drabbas av stroke. säger Nils Wahlgren, Hjärt-Lungfondens expert och professor i neurologi vid Karolinska institutet.

Lär dig mer om stroke.

Hjärt-Lungfondens mål för strokeforskningen.