Fler överlever stroke

Allt fler som drabbas av stroke överlever, visar en ny sammanställning från Hjärt-Lungfonden. På tio år har antalet dödsfall i stroke minskat med 24 procent.

Att färre avlider av sin stroke idag beror till stor del på att framsteg inom strokeforskningen har lett till bättre kvalitet i vården.

 – Utvecklingen av nya strokebehandlingar och livsstilsråd är ett resultat av framgångsrik forskning. Varje år räddar forskningen tusentals liv och förbättrar livskvaliteten för strokedrabbade, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Stroke fortfarande tredje vanligaste dödsorsaken

Mellan 2004 och 2013 har antalet dödsfall i stroke minskat med 24 procent i Sverige visar statistik från Socialstyrelsen som Hjärt-Lungfonden sammanställt. Trots minskningen är stroke fortfarande den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärtinfarkt och cancer. Cirka 30 000 personer drabbas varje år av en stroke och de som drabbas blir allt yngre. En femtedel av de som drabbas är yngre än 65 år.

– Strokeforskningen har gjort stora framsteg de senaste åren, vilket märks genom förbättringar i strokevården. Men vi behöver bland annat forska mer om varför allt fler yngre drabbas och vad vi kan göra åt det, säger Nils Wahlgren, Hjärt-Lungfondens expert och professor i neurologi vid Karolinska institutet.

Forskningen om stroke gör framsteg

Exempel på framsteg inom strokeforskningen är läkemedel som hämmar blodets koagulering så att det blir svårare att få proppar och läkemedel som löser blodpropparna. Forskningen har även visat att de som drabbas av en stroke har större chans att överleva om de får vård på särskilda strokeenheter på sjukhusen, där ett specialiserat team arbetar tillsammans för att ta hand om den drabbade.    

Just nu pågår forskning för att hitta substanser som kan minska celldöd när man får en stroke och för att ta reda på om antidepressiv medicin skulle kunna förbättra funktionsgraden hos strokedrabbade.

Stöd forskningen om stroke.

Läs mer om stroke på Hjärt-Lungfondens webbplats.

Ladda ner skriften om stroke (pdf).