Fler överlever hjärtinfarkt

Ny rapport visar att dödligheten i hjärtinfarkt fortsätter att minska. Glädjande siffror presenteras i "Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2011".

Förra veckan publicerade Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting rapporten "Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2011". Rapportens huvudsyfte är att jämföra landsting. Den speglar olika aspekter av hälso- och sjukvården, som medicinska resultat, kostnader och patienterfarenheter.

De socioekonomiska skillnaderna består

Dödligheten i hjärtinfarkt minskar liksom skillnaden på hjärtsjukvården mellan landstingen. Men det finns fortfarande en betydande skillnad mellan olika samhällsgrupper. Exempelvis är dödligheten i hjärtinfarkt lägre hos personer med hög utbildningsnivå jämfört med personer med låg utbildningsnivå.

Nya aspekter

När det gäller redovisningen av hjärtsjukvården har den hittills dominerats av hjärtinfarkt, men i år tar man upp några nya aspekter. Exempelvis har man tittat på överlevnad vid hjärtstopp utanför sjukhus, läkemedelsbehandling vid hjärtsvikt och komplikationer efter pacemakerinsättning.