Fler med hjärtsvikt måste få rätt behandling

Endast tre av landets landsting möter basbehandlingsbehoven för hjärtsvikt. Det behövs mer forskning för att vi ska kunna förhindra och lindra sjukdomen.

Att vilja, men inte orka. Inte orka gå mer än några meter utan att bli andfådd, inte orka träffa sina vänner eller umgås med sina barn eller barnbarn. Vardagen ser olika ut för de 250 000 personer i Sverige som är drabbade av hjärtsvikt, ett tillstånd som innebär att hjärtat inte kan pumpa ut så mycket blod som kroppen behöver. Symptomen är oftast diffusa vilket bidrar till att mörkertalet är stort men det är vanligt att drabbas av oförklarlig trötthet, andningssvårigheter, hjärtklappning, vätskesvullnader och inte orkar röra sig som förr. 

Många med hjärtsvikt underbehandlas

Hjärtsvikt är ett tillstånd med mycket dålig prognos, så mycket som en av fem dör ett år efter diagnos. Men får man rätt behandling minskar risken för att bli inlagd på sjukhus eller för tidig död. I dag underbehandlas tusentals personer som lider av kronisk hjärtsvikt. Socialstyrelsens mål är att minst 65 procent av patienterna ska få basbehandling vid hjärtsvikt, men bara tre av landets landsting når målen. Totalt i landet är det i snitt 59 procent som får behandlingen med stora variationer länen.


Bättre behandling av hjärtsvikt behövs

Det finns ännu inte någon behandling som fungerar effektivt för alla med hjärtsvikt. Därför är behovet av forskning om nya metoder och skräddarsydda behandlingar stort. De behandlingar som används i dag är framför allt inriktade på att avlasta hjärtat och se till så att hjärtsvikten inte försämras. 


Hjärt-Lungfonden satsar på hjärtsviktsforskning

Hjärtsvikt är ett viktigt område och Hjärt-Lungfonden tilldelade i år Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare på 6 miljoner till hjärtsviktsforskaren Gustav Smith. Hans grupp forskar för att hitta metoder som kan stimulera hjärtats läkning efter till exempel en hjärtinfarkt och motverka ärrbildning i hjärtat som kan leda till hjärtsvikt. Då skulle vi alltså inte bara kunna avlasta hjärtat utan även hitta sätt för hjärtat att självläka.


Hjärtsvikt är slutstadiet av alla sjukdomar som påverkar hjärtat. Så behöver det inte vara. Med fler som får rätt vård och med mer forskning om nya behandlingsmetoder och sätt att förebygga hjärtsvikt kan vi vinna kampen mot en av vår tids största folksjukdomar.