Forskning för fler friska år

Hjärt- och kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Forskningen behöver ditt stöd för att hitta nya behandlingar som räddar liv och ger fler friska år.

Ge din gåva till hjärtforskningen

Bara i år drabbas 30 000 personer av hjärtinfarkt och 7 700 avlider. Hela 250 000 personer i Sverige lider av hjärtsvikt och risken är stor att någon i din närhet kommer att drabbas av dessa sjukdomar.

Så behöver det inte vara! Med forskningens hjälp kan vi rädda liv, minska lidande och ge fler friska år.

Forskningen har gett fler friska år

Den som får hjärtinfarkt idag lever i snitt 12 år längre än för bara trettio år sedan. Det är tack vare forskningen. Dessutom har antalet som avlider till följd av sin hjärtinfarkt nästan halverats de senaste tjugo åren. Utvecklingen går åt rätt håll, men fortfarande orsakar hjärtsjukdom flest dödsfall både i Sverige och världen.

Vårt mål för forskningen

Hjärt-Lungfondens mål för forskningen är att inom 10 år hitta ny behandling för att halvera antalet drabbade, öka antalet överlevande och ge fler friska år. Ditt stöd för forskningen framåt!

Stöd forskningen med en gåva.

Mer om hjärtinfarkt och hjärtsvikt på Hjärt-Lungfondens webb.

Ladda ner skrift om hjärtinfarkt (pdf).

Ladda ner skrift om hjärtsvikt (pdf).