Fler dör i hjärtsvikt och hjärtrytmrubbningar

Ny statistik i årets Hjärtrapport visar att dödligheten i hjärtinfarkt fortsätter att minska medan fler dör av andra hjärt- kärlsjukdomar såsom hjärtsvikt och hjärtrytmrubbningar.

I årets Hjärtrapport presenterar Hjärt-Lungfonden siffror som visar att antalet som dör av en hjärtinfarkt har halverats sedan 1996. Det är mycket tack vare forskningen som hittat bättre behandlingsmetoder för hjärtinfarktspatienter som gjort att allt fler kan överleva.

Även antalet som insjuknar i hjärtinfarkt har minskat kraftigt. Den enda grupp där man inte ser någon minskning är medelålders kvinnor mellan 45 och 54 år där det inte har skett någon nedgång.

Hjärtsvikt och hjärtrytmrubbningar ökar

Samtidigt som allt färre dör av hjärtinfarkt så fortsätter dödligheten i andra hjärt-kärlsjukdomar som hjärtsvikt och hjärtrytmrubbningar att öka. Att fler dör av hjärtsvikt beror på att allt fler lever till hög ålder, vilket ökar risken för hjärtsvikt, samt att fler överlever en hjärtinfarkt. Mycket forskning återstår för att hitta metoder för att diagnostisera och behandla de här sjukdomarna på bästa sätt