Fem exempel på viktig forskning under det senaste året

Allt fler unga drabbas av hjärtsvikt, kärlförändringar i handleden är en riskmarkör för hjärt-kärlsjukdomar och SCAPIS-studien har startat upp och börjar ge resultat. Här är de viktigaste forskningsresultaten från året som gått.

Hjärtrapporten syftar till att öka kunskaperna om hjärt-kärlsjukdomar. Hela 1,4 miljoner svenskar beräknas lida av hjärt-kärlsjukdom och sjukdomarna skördar flest liv av alla sjukdomar i Sverige

– Om några få dagar är det val i Sverige. Låt oss hoppas att de politiker vi väljer, oavsett färg, också vill bidra till att bekämpa hjärt-kärlsjukdomarna. Vi behöver bli fler som tar kampen mot vår tids största folksjukdom, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Fem exempel på viktig forskning under året

  • Befolkningsstudien SCAPIS byggs ut för att bli unik kunskapsbank
  • Sömnapné, andningsuppehåll under sömnen, vanligare än man tidigare trott
  • Kärlförändringar i handleden är en riskmarkör för hjärt-kärlsjukdomar 
  • Allt fler unga drabbas av hjärtsvikt 
  • Hjärtsviktspatienter underbehandlas

– Forskningen räddar tusentals liv i Sverige varje år. Men det behövs mer resurser till forskningen om vi ska lyckas besegra hjärt-kärlsjukdomarna, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd. 

Forskning räddar liv

Förra året delade Hjärt-Lungfonden ut drygt 210 miljoner kronor till hjärt-, kärl- och lungforskningen i Sverige. Medicinsk forskning och utveckling inom hjärtområdet räddar och förlänger liv.

Om Hjärtrapporten

Hjärt-Lungfondens årliga Hjärtrapport ger en unik helhetsbild av forskningen och hjärthälsan i Sverige. Det är åttonde året i rad som Hjärt-Lungfonden presenterar rapporten. Läs mer om de viktigaste nyheterna här. 

Ladda ner hela Hjärtrapporten 2014 (pdf-format).

Läs en sammanfattning av Hjärtrapporten 2014 (pdf-format).