Endast en av två pensionärer kontrollerar sitt blodtryck

Trots att högt blodtryck är en av de allvarligaste riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom kontrollerar bara hälften av alla över 65 år sitt blodtryck regelbundet. Detta enligt en ny undersökning, som nu uppmanar fler svenskar att testa blodtrycket för att möjliggöra tidig behandling och minska risken att dö i förtid.

– Högt blodtryck är en av de allvarligaste riskfaktorerna för stroke och hjärtinfarkt. Om problemen identifieras tidigt kan man sänka sitt blodtryck genom att äta sunt, röra på sig och medicinera – därför är det oroväckande att endast varannan pensionär kontrollerar blodtrycket regelbundet, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Högt blodtryck - en av de största riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom

I takt med att blodkärlen stelnar ökar risken för högt blodtryck när man blir äldre – i åldersgruppen 65–84 år har nästan hälften av svenskarna högt blodtryck. Tillståndet är en av de största riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom, men trots det är mörkertalet stort.

En ny Sifoundersökning visar att endast 52 procent av landets pensionärer kontrollerar sitt blodtryck regelbundet. I hela befolkningen är motsvarande siffra 28 procent.

Ökade resurser kan utveckla nya behandlingar

– Forskningen har resulterat i livsstilsråd och blodtryckssänkande mediciner som räddar liv, men om vi ska kunna förebygga hjärt-kärlsjukdom måste behandlingen komma alla till del. Dessutom behöver forskningen ökade resurser för att kunna utveckla nya, skräddarsydda läkemedelsbehandlingar, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-Lungfonden satsar på forskning om högt blodtryck

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till forskning för att besegra vår tids största folksjukdomar i hjärta, kärl och lungor. Bland annat pågår projekt för att ta fram effektivare läkemedel mot högt blodtryck.


Läs mer om hur du förebygger högt blodtryck